Skip to main content

Posiadasz nieodbudowane braki międzyzębowe i przeraża Cię wizja noszenia ruchomej protezy, aby je uzupełnić? Być może dobrym rozwiązaniem dla Ciebie będzie most protetyczny. Poznaj kilka ciekawych informacji na jego temat. 

most protetyczny na jednym filarze

1. Czym jest most protetyczny i z czego się składa? 

Most protetyczny, nazywany czasami „mostkiem na zęby”, to uzupełnienie protetyczne, na stałe zamontowane w jamie ustnej. Może on odbudowywać brak zębowy pod warunkiem, że luka otoczona jest z dwóch stron uzębieniem naturalnym lub implantami. Wykonywanie mostu protetycznego opartego na jednym filarze, tzw. mostu jednobrzeżnego jest stosowane bardzo rzadko ze względu na niekorzystny rozkład sił żucia podczas jego użytkowania. 

Typowy most protetyczny złożony jest z: 

 • filarów – oszlifowanych zębów naturalnych lub implantów zębowych, 
 • przęsła – części uzupełniającej, znajdującej się pomiędzy dwoma filarami, która zastępuje utracony uprzednio ząb (jeden lub więcej). 

Więcej szczegółów znajdziesz w tekście: „Czym jest most protetyczny i kiedy się na niego zdecydować?”. 

2. Jakie są rodzaje mostów protetycznych? 

Mosty protetyczne można podzielić pod względem materiałów, z jakich zostały wykonane. Są to te same substancje, które technicy dentystyczni wykorzystują do wykonania koron protetycznych, czyli między innymi porcelana lub cyrkon. Most na podbudowie cyrkonowej może być pokryty warstwą porcelany, co nazywamy mostem licowanym. 

3. Jak zakłada się most protetyczny? 

Proces przygotowania mostu zaczyna się od pobrania pierwszego wycisku (przed oszlifowaniem), na podstawie którego wykonany będzie most tymczasowy.  

Następnie specjalista szlifuje zęby filarowe, aby przygotować je na założenie mostu. Pobrany jest także skan wewnątrzustny, na podstawie którego zaprojektowany i wykonany będzie właściwy most. Na koniec wizyty otrzymasz most tymczasowy, który pozwoli Ci funkcjonować do czasu oddania ostatecznej pracy protetycznej.  

Kolejna wizyta rozpoczyna się od zmierzenia przygotowanego wcześniej w laboratorium mostu ostatecznego. Po akceptacji przez Ciebie, most zostaje na stałe zacementowany w Twojej jamie ustnej. Dopasowywany jest także do Twoich obecnych warunków zgryzowych.  

Tak założony most może służyć Ci nawet 10-15 lat pod warunkiem, że starannie będziesz dbać o jego higienę. 

4. Jakie są zalety mostu protetycznego? 

Do najważniejszych zalet mostu protetycznego należą: 

 • odbudowa utraconych zębów z zachowaniem, podobnego do naturalnego, rozkładu sił żucia w jamie ustnej, 
 • estetyka – to, jak wygląda mostek na zębach, niewiele różni się od naturalnego uzębienia, 
 • brak konieczności wyjmowania mostu z jamy ustnej na noc, 
 • wyraźniejsza niż w protezach ruchomych mowa, 
 • brak rozległych elementów akrylowych przykrywających podniebienie lub inne tkanki jamy ustnej tak jak w protezach ruchomych, 
 • szybsza niż w protezach ruchomych adaptacja do użytkowania. 

5. Jakie są przeciwwskazania do wykonania mostu? 

Istnieje szereg czynników, które mogą powstrzymać specjalistę przed wykonaniem u Ciebie mostu protetycznego i skłonić do zaproponowania innego rozwiązania. Są to między innymi: 

 • młody wiek – most musi być zacementowany po okresie wzrostu twarzoczaszki. Ze względu na to, że nie ma możliwości wzrastać razem z nią; jako „bezpieczny” przyjmuje się 21. rok życia, 
 • rozchwianie, nieprawidłowe rozmieszczenie lub choroba przyzębia zębów filarowych. 

6. Ile kosztuje most protetyczny? 

Cena mostu protetycznego będzie zależała od:  

 • liczby braków międzyzębowych, które będzie on miał za zadanie odbudować, 
 • materiału, jaki zostanie użyty do jego wykonania.  

Koszt będzie wyższy w przypadku mostów pełnoceramicznych, a mniejszy w przypadku kompozytowych. 

7. Jak dbać o most protetyczny? 

Most, jak każde inne uzupełnienie protetyczne, wymaga od użytkownika ścisłego przestrzegania zasad prawidłowej higieny. Należą do nich: 

 • dokładne mycie elementów protezy, przeznaczonymi do tego szczoteczką oraz pastą (pasta nie powinna zawierać drobinek ściernych, które mogą spowodować matowienie powierzchni mostu), 
 • czyszczenie przestrzeni między dziąsłem a mostem nitką dentystyczną oraz szczoteczkami międzyzębowymi (np. nitką dentystyczną typu Superfloss), 
 • higienizacje w gabinecie stomatologicznym (min. raz na pół roku), 
 • regularne wizyty kontrolne, nie rzadziej niż raz na rok. 

most porcelanowy na cyrkonie

Jeśli nie most protetyczny – to co? 

Wykonanie mostu protetycznego nie zawsze może być możliwe. Odbudowę braków zębowych mogą umożliwić Ci także implanty lub protezy ruchome – najważniejsze, aby ten brak uzupełnić w odpowiedni dla Ciebie sposób i uniknąć przykrych i często nieodwracalnych konsekwencji utraty zęba.  

Poznaj więcej informacji dotyczących dbania o zęby – odwiedź blog! 

Leave a Reply